09 Apr 2021

Manuel Barbero al Club d’Innovadors de Girbau LAB

Manuel Barbero, del departament d’Industrial Solutions de Girbau Group, va explicar els conceptes clau de la contaminació per microplàstics i l’impacte en la bugaderia industrial en la sessió en línia celebrada el passat 25 de març en el Innovators Club de Girbau LAB.

En una dinàmica i participativa sessió, Manuel Barbero va detallar les parts implicades en l’emissió de microplàstics i com aquestes accions impacten en el medi ambient. “La contaminació per microplàstics és un cicle. Nosaltres generem el problema i aquest problema torna a nosaltres”, comenta Manuel.

En una segona part de la sessió, Barbero es va detenir a posar en relleu l’impacte que tenen els microplàstics en la bugaderia industrial explicant com funciona l’ecosistema de la bugaderia i va detallar les accions que està duent a terme el grup per a minimitzar l’emissió de microplàstics.

En aquest sentit, Manuel Barbero actualment desenvolupa el projecte de recerca i doctorant industrial vinculat a la temàtica sota el títol ‘Ús eficient de l’aigua i reducció en l’abocament de microplàstics en els processos de bugaderia industrial’. I, més enllà de la ponència, aprofundeix sobre algunes idees a través de l’entrevista que compartim a continuació.

Barbero explica les claus de com es vincula la innovació per a les solucions tangibles a la contaminació per microplàstics i els reptes que està afrontant Girbau per a reduir la seva petjada de carboni a 0.

Manuel Barbero at the Innovators Club of Girbau LAB

1. Quin impacte té la contaminació per microplàstics sobre el sector de la bugaderia industrial?

La contaminació per microplàstics associada a rentar peces sintètiques i per tant a la bugaderia, representa el 35% dels microplàstics primaris en els nostres oceans. Això, a més de suposar un perill per al medi marí i totes les formes de vida que en aquest habiten, genera també un impacte en la vida dels humans a través del consum de peix amb contingut de microplàstics. Segons els últims estudis, es calcula que consumim anualment entre 39.000 i 52.000 microplàstics i s’han arribat a trobar restes d’aquests contaminants a placentes humanes.

2. Com es vincula la innovació per a les solucions tangibles a la contaminació per microplàstics?

La innovació es basa en la cerca de noves solucions per a millorar aspectes de la vida quotidiana. En aquest sentit, seria l’eina principal per a resoldre aquells problemes que, per la seva novetat, són emergents. En aquest sentit, la inversió en innovació és una eina molt efectiva, ja que permet no sols preservar l’activitat econòmica origen de la contaminació, sinó que l’acosta a un futur més sostenible constituint a vegades un motor de canvi cap a la sostenibilitat global.

3. Com s’afronta aquest repte a Girbau?

Des de Girbau, comencem a ser conscients dels problemes ambientals que genera la nostra activitat, per la qual cosa hem plantejat una agenda de sostenibilitat a diversos anys vista amb l’objectiu de reduir la nostra petjada de carboni a 0. Aquesta agenda contempla actuacions enfocades tant a elements del sistema productiu com la disposició final dels nostres productes. D’aquesta manera, aconseguirem continuar aportant valor al client mentre contribuïm a preservar el medi ambient.

4. Quines millores en eficiència i sostenibilitat visualitzes per a la indústria de la bugaderia en els pròxims 5 anys?

Fins ara s’ha posat el focus a augmentar l’eficiència dels sistemes. En els pròxims anys, serà el torn de la reutilització de recursos, especialment de l’aigua i l’energia tèrmica. La sostenibilitat i especialment la protecció al medi ambient, és i serà un dels motors de canvi per al sector industrial global.

5. Com es rentarà la roba al 2050?

És una pregunta difícil. Es rentarà de manera diferent i amb diferent objectiu a l’actual. Una possible innovació que podria donar-se en les pròximes dècades seria la de substituir l’ús de l’aigua per altres substàncies líquides o gasoses.