22 Oct 2018

Negocis sostenibles com una ‘commodity’

La sostenibilitat en l’estratègia del negoci es consolida. El que abans era un actiu de futur, ara està ja a l’adn de les companyies. El canvi climàtic, l’avanç tecnològic i l’entorn econòmic actual porten a aquesta realitat. La sostenibilitat és ja una ‘commodity’, a gran o petita escala, amb grans o petits gestos.

De fet, es tracta de la inclusió de les persones i del seu benestar al centre de la presa de decisions. Això és possible en un món global, interconnectat i amb una enorme transversalitat. La planificació de les empreses pot aprofitar totes les capacitats disponibles en aquesta xarxa global per aconseguir l’eix de la sostenibilitat.

El marc que engloba aquest procés és el dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (ONU). El 2015, els 193 països membre de l’ONU van aprovar un document per assegurar el futur de les persones al nostre planeta. L’Agenda 2030 es concreta en 17 ODS per erradicar la pobresa extrema, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i per protegir el planeta.

La ONU indica a les empreses com poden contribuir en els objectius sostenibles

Entre els ODS estan els de la Fi de la Pobresa, Fam Zero, Salut i Benestar, Educació de Qualitat, Igualtat de Gènere, Aigua Neta i Sanejament, Energia Assequible i No Contaminant, Indústria-Innovació-Infraestructura, o Producció i Consum Responsables. Cada ODS disposa d’una sèrie de marcs contextuals i d’actuacions per dur a terme.

En aquest sentit, l’ONU indica a les empreses al fet que contribueixin amb dues formes de treballar: actuar de manera responsable i trobar oportunitats en el desenvolupament dels mateixos ODS. Actuar de manera responsable implica incidir en el respecte als drets humans, al treball, a l’entorn i la lluita contra la corrupció.

Sobre les oportunitats, per a cadascun dels ODS es disgreguen una sèrie d’actuacions a les quals qualsevol empresa s’hi pot sumar. Per exemple, en l’ODS sobre Aigua Neta i Sanejada, hi ha l’oportunitat per trobar ‘partners’ en el Water Action Hub, o seguir una sèrie de recomanacions per gestionar adequadament l’aigua des de la pròpia empresa.

Queda clar que sense la contribució de les pròpies empreses, la sostenibilitat és inassolible. Un primer pas està en detectar aspectes en els quals es pot modificar una actuació per complir amb el ODS. El següent pas està ja en, com es deia anteriorment, planificar accions estratègiques de manera col·laborativa.

En aquest context, els reptes estratègics de Girbau LAB i tot el procés estan alineats amb el model de sostenibilitat cap a on han d’arribar les solucions finals.